Abonare Newsletter

Selecteaza Domeniu:

P118/3-2015

„Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a — Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare”, indicativ P118/3-2015.

 

CAPITOLUL 1 – OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

 

 

1.1. Prezentul normativ cuprinde prevederi obligatorii la proiectarea, executarea, punerea in functiune si exploatarea instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare a incendiilor din constructii, in scopul indeplinirii cerintei esentiale a constructiilor si de satisfacere a exigentelor de siguranta a utilizatorilor.

 

1.2. Normativul este destinat proiectantilor, executantilor, verificatorilor de proiecte, expertilor tehnici si responsabililor tehnici cu executia, proprietarilor sub orice titlu si utilizatorilor constructiilor care se echipeaza cu astfel de instalatii.

 

1.3. Prevederile prezentului normativ se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare a incendiilor din constructiile civile, de productie si/sau depozitare si mixte.

 

1.4. Prevederile normativului se aplica instalatiilor precizate la art. 1.3. din constructiile noi sau din constructiile existente supuse modernizarii, schimbarii destinatiei si/sau refacerii instalatiilor.

 

1.5. Nu fac obiectul prezentului normativ instalatiile de detectare, semnalizare si avertizare a incendiilor pentru:

  • constructii subterane hidroenergetice;
  • metrou, porturi si aeroporturi;
  • exploatari miniere in subteran; instalatiile de detectare si alarma din sistemele de transport pneumatic, etc.
  • organizare de santier;
  • instalatii tehnologice in aer liber;
  • constructii nucleare;
  • obiective in retelele structurilor de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala si altele asemenea nominalizate prin acte normative ale conducatorilor structurilor respective;

La aceste instalatii se aplica prevederile corespunzatoare, elaborate de structurile respective, aprobate potrivit legii.

 

1.6. Standardele de referinta mentionate in prezentul normativ se considera cu editia in vigoare (Capitolul 6).