Abonare Newsletter

Selecteaza Domeniu:

SR EN 54-16

EN 54-16 (SR EN 54-16:2008) – Prezentare generala

Denumirea standardului: Sisteme de detectare si alarmare la incendiu

Partea 16: Echipament de control si semnalizare vocala a alarmei (original:Fire detection and fire alarm systems. Voice Alarm Control and Indicating Equipment).

Este un standard al sistemului central, aparut in anul 2008 la nivel european (IEC EN 54-16; SR-EN 54-16) si introdus obligatoriu in Romania conform Ordinului 1953/2010 incepand cu 9 august 2010. Prin acest ordin se stabileste lista cu indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii.

SR EN 54-16:2008 face parte din grupul EN-54 care cuprinde 25 de parti. Acest standard se ocupa de echipamentul central al sistemului de alarmare vocala (VACIE).

Stabileste cerintele, metodele de incercare si criteriile de performanta pentru echipamentul de comanda si semnalizare al sistemelor de alarmare in cladiri in care semnalul de alarmare este sub forma de tonuri, voce sau ambele. Cerintele unui sistem de evacuare vocala legate de audibilitate si inteligibilitate nu sunt acoperite de acest standard.

Cerinte pentru VACIE:

 • Sursa de alimentare trebuie sa corespunda cerintelor EN 54-4

Afisarea setarilor functionale:

– starea de veghe

– starea de alarmare vocala

– starea de defect

– starea de dezactivare

 • Semnalizarea prezentei sursei de alimentare trebuie sa fie usor vizibila
 • Starea de veghe va fi semnalizata
 • Starea de alarma vocala va fi semnalizata
 • Atentionarea audibila a starilor poate fi oprita
 • VACIE poate fi prevazut cu posibilitatea de a introduce intirziere la intrarea in starea de alarmare vocala
 • Evacuarea dirijata  poate exista posibilitatea de a sincroniza semnalele de atentionare spre diferite zone intr-o secventa optima
 • Poate exista posibilitatea anularii manuale a semnalului de alarma dar trebuie sa existe si posibilitatea repornirii acestuia de la acelasi nivel de prioritate.
 • Trebuie sa existe semnalizari ale defectelor: lina de alimentare, sigurante, linii de transmisie, defectare amplificatori de putere
 • Semnalizarile de defect trebuie sa poata fi resetate
 • Trebuie sa existe cel putin un semnal de defect general care sa poata fi transmis. Semnalul de defect general trebuie sa poate fi transmis si in cazul intreruperii alimentarii
 • Starea de dezactivare trebuie sa fie semnalizata
 • Starea trebuie transmisa

Comanda manuala a alarmei vocale

– comanda manuala trebuie sa existe numai la un anumit nivel de acces

– trebuie sa poata fi activata separat in zone

– activarea manuala intr-o zona nu va afecta functionarea automata in alte zone

Daca exista microfoane de urgenta acestea trebuie sa aiba:

– prioritate fata de toate intrarile inclusiv asupra mesajelor preinregistrate

– o comanda a microfonului sa deschida canalul microfonului la nivel de acces 2

Integritatea cailor de transmisie

– un defect pe oricare cale de transmisie a sistemului de alarmare vocala nu trebuie sa afecteze buna functionare a VACIE

– un scurtcircuit sau intrerupere in calea de transmisie catre difuzor nu trebuie sa afecteze mai mult de o zona de alarmare vocala pentru mai mult de 100 sec de la aparitia defectului.

Accesibilitatea semnalizarilor si comenzilor

– toate semnalizrile obligatorii trebuie sa fie vizibile de la nivelul 1

– comenzile manuale de nivel 1 trebuie sa fie accesibile fara proceduri speciale

– semnalizarile si comenzile manuale obligatorii la nivelul 1 de acces trebuie sa fie de asemenea accesibile la nivelul 2 de acces

– trecerea la nivelul 2 de acces trebuie sa fie autorizata de o procedura speciala

– trecerea la nivelul 3 de acces trebuie sa fie autorizata de o procedura speciala diferita de precedenta.