Abonare Newsletter

Selecteaza Domeniu:

Standardul EN 54 OBLIGATORIU in Romania

Ce este standardul EN54? Este obligatoriu?

EN 54 este un standard European care se aplica  Sistemelor de Detectie si Alarmare in situatii de incendiu instalate in cladiri publice.  Este OBLIGATORIU in tarile din UE si a fost adoptat in intreaga lume.

Sectiunea EN 54-16 se refera la cerintele care trebuie indeplinite de echipamentele definite ca Voice Alarm Control and Indicating Equipments, altfel spus aceasta sectiune a standardului specifica cerintele, metodele si criteriile de performanta ale echipamentelor care asigura detectia, avertizarea si managementul intregului sistem de Adresare Publica&Evacuare Vocala (PA&EVAC) instalat intr-o cladire.

Sectiunea EN54-24 se aplica difuzoarelor care asigura redarea semnalului acustic, parte componenta a sistemului PA&EVAC.

Prevederile sectiunilor  54-16 si 54-24 sunt scrise si revizuite periodic de Working Group 3 of the Technical Committee 72 (CEN TC72 WG3 ) un comitet tehnic  cu competente decizionale  in domeniul specificat.

Standardul mai contine  sectiunea EN54-4 care specifica cerintele indeplinite de partea de alimentare electrica iar EN54-32 va veni in  completarea standardului cu cerinte privind proiectarea (certificarea conform standardului EN54 va deveni obligatorie pentru toate proiectele cladirilor de utilitate publica), instalarea (obligatoriu linii duble tip A/B, eventual prevederi privind sarcini maxime pe o linie de difuzoare), procedurile obligatorii de mentenanta  pentru toate sistemele PA@EVAC.

In anumite tari Codul Tehnic al Cladirilor (Building Technical Code) stipuleaza ca instalarea unui Sistem PA&EVAC este OBLIGATORIE in situatiile in care noua cladire care se contruieste este un spital sau orice cladire publica sau  orice loc public care se presupune ca ar permite accesul unui numar minim de 300 persoane (arene sportive, de exemplu)

Standardele  EN 54-16 si -24  au fost revizuite in 2013 si urmeaza o noua revizuire dupa un interval de timp de 5 ani (2018).

Romania se aliniaza legislatiei europene introducand OBLIGATIVITATEA  respectarii cerintelor standardului EN54 prin Ordinul nr 1157 din 24 noiembrie 2015 emis de Guvernul Romaniei.