Newsletter

Selecteaza Domeniu:

Televic launches Confero 360

[ro]Confero 360 aduce roluri de utilizator si functii noi chiar in sistemul central, motorul Plixus. Bazat in intregime pe web, asadar nu este nevoie sa instalati software dedicat pe un computer. Acesta permite unui presedinte sau operator sa controleze sedinta, microfoanele si votul, precum si sa vizualizeze raportul reuniunii dupa sedinta.

Pe scurt

Confero 360 este solutia Televic pentru configurarea usoara a camerei si controlul intalnirilor/ sedintelor, chiar de pe pagina web a unitatii centrale Plixus. Dispune de o interfata intuitiva pentru configurarea salii de sedinte si controlul asupra unei intalniri cu accent pe experienta utilizatorului.

Confero 360 aduce roluri de utilizator si functii noi chiar in sistemul central, motorul Plixus. Bazat in intregime pe web, asadar nu este nevoie sa instalati software dedicat pe un computer. Acesta permite unui presedinte sau operator sa controleze sedinta, microfoanele si votul, precum si sa vizualizeze raportul reuniunii dupa sedinta. Caracteristicile includ:

 • Dispunerea camerei
 • Roluri de utilizator
 • Modele pentru sedinte
 • Informatii despre delegati
 • Identificarea ecusoanelor
 • Vot
 • Signage
 • Rapoarte ale intalnirilor/ sedintelor

 

Beneficii

 • Instalare usoara, nu este necesara instalarea vreunui software pentru a utiliza Confero 360
 • Economisiti timp cu configurarea
 • Concentrati-va pe intalnire cu propriul tablou de bord
 • Interfata web intuitiva pentru controlul usor al microfonului si pentru vot

Confero 360 brings user roles and new features right to the core of the system, the Plixus engine. All web-based, so no need to install dedicated software on a PC. It allows a chairperson or operator to control the meeting, microphones, and voting as well as view the meeting report after the meeting.

In a Nutshell

Confero 360 is Televic’s solution for easy room setup and meeting control, right from the Plixus central unit’s web page. It brings an intuitive interface for meeting room setup and control over a meeting with a focus on the user experience.

Confero 360 brings user roles and new features right to the core of the system, the Plixus engine. All web-based, so no need to install dedicated software on a PC. It allows a chairperson or operator to control the meeting, microphones, and voting as well as view the meeting report after the meeting. Features include:

 • Room layout
 • User roles
 • Meeting template
 • Delegate information
 • Badge identification
 • Voting
 • Signage
 • Meeting reports

 

Benefits

 • Hassle-free installation, no software installation is required to use Confero 360
 • Save time with configuration
 • Focus on the meeting with your own dashboard
 • Intuitive web interface for easy microphone control and voting